Restauracja Jantarowa

Restauracja Jantarowa oferuje obiady domowe, ryby z pieca i garmaż rybny.